Polityka prywatności

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 19 czerwca 2023

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe oraz określa prawa do prywatności użytkowników i rodzaje przysługującej im ochrony prawnej.

Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o sposobie zbierania, przetwarzania, przechowywania, korzystania i udostępniania danych osobowych użytkownika, które gromadzimy za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, widżetów, blogów, gier i innych usług internetowych lub cyfrowych, które oferujemy naszym użytkownikom (zwanych dalej „mediami cyfrowymi”); w tym wszystkich danych, które użytkownik udostępnia poprzez nasze strony internetowe i/lub media cyfrowe, np. podczas zapisów do newslettera lub poprzez udział w konkursie.

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci i w sposób świadomy nie pobieramy danych odnoszących się do dzieci. Szczegóły dotyczące naszego podejścia do prywatności dzieci znajdują w dalszej części dokumentu, w punkcie 7 poniżej „Prywatność dzieci”.

Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności oraz z wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi prywatności lub rzetelnego przetwarzania danych, które udostępniamy w szczególnych okolicznościach podczas pobierania lub przetwarzania jego danych osobowych w celu pełnego zrozumienia w jaki sposób i dlaczego używamy jego danych.

Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2023

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest AETN POLAND SP. Z O.O.; UL. PUŁAWSKA 2; 02-566 WARSZAWA, POLAND

NIP: 5272698425, KRS: 0000471373, REGON: 14681792

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem: digitalcee@aenetworks.co.uk

2. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które możemy gromadzić od naszych użytkowników zasadniczo należą do następujących kategorii:

INFORMACJE UDZIELANE DOBROWOLNIE

Pewne elementy naszych stron internetowych oraz mediów cyfrowych mogą prosić użytkownika o dobrowolne udostępnienie jego danych osobowych: np. danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu), płci oraz wieku w celu zarejestrowania u nas konta ( na tym etapie użytkownik wybiera nazwę użytkownika oraz hasło), wpisanie się na listę odbiorców informacji marketingowych, głosowaniu w ankietach, udziału w konkursach, odbioru ewentualnych nagród i/lub kierowania do nas zapytań.

Jeżeli użytkownik wyśle do nas zapytanie, lub skomunikuje się z nami w jakikolwiek inny sposób, gromadzimy również wszystkie przesyłane do nas treści, w tym komentarze użytkownika, jego preferencje marketingowe lub odpowiedzi na ankiety.

Możemy użyć tych informacji w przyszłości w celu dostarczania użytkownikom lepszej jakości usług. Będziemy również używać danych osobowych użytkownika w celach związanych z zarządzaniem jego kontem, przesyłania mu wiadomości ( w tym comiesięcznego newslettera informującego użytkownika o konkursach, dodatkowych usługach lub innych ofertach marketingowych) zgodnie z przepisami prawa, oraz w celu dostarczania użytkownikowi treści i funkcji, które są lepiej dopasowane do jego potrzeb, a także do analizowania jego zainteresowania naszymi usługami oraz ogólnymi trendami konsumenckimi.  Także po to, aby zrozumieć jak nasze strony internetowe oraz media cyfrowe są użytkowane, żeby nasze usługi dla użytkownika były aktualne, rzetelnych i skuteczne oraz żeby obsługiwać i ulepszać nasze strony internetowe oraz media cyfrowe. Zbierane przez nas informacje mogą też być wykorzystywane, by zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem dokonywać weryfikacji tożsamości użytkownika, zapobiegać oszustwom lub ograniczać ryzyko kredytowe, by umożliwić nam wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych przez nas umów (w tym umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszych mediów cyfrowych i usług).

Powody, dla których prosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, są zasadniczo wyjaśniane wszędzie tam, gdzie o to prosimy.

INFORMACJE POBIERANE AUTOMATYCZNIE

Kiedy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z naszych mediów cyfrowych, możemy automatycznie pobierać informacje z jego urządzenia.

Informacje, które pobieramy automatycznie, to w szczególności takie dane jak: adres IP użytkownika, typ urządzenia, typ przeglądarki, sposoby i preferencje przeglądania strony, przybliżona lokalizacja geograficzna (np. na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Możemy również zbierać informacje dotyczące działania funkcjonowania danego urządzenia w Internecie, w tym odwiedzanych stron i klikniętych odnośników.

Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze zrozumienie użytkowników naszych stron internetowych oraz mediów cyfrowych ( kim są, w jaki sposób z nich korzystają, które treści są dla nich interesujące) oraz dowiedzieć się z których stron internetowych użytkownicy zostali do nas przekierowani. Używamy tych informacji dla celów wewnętrznej analizy (np. rejestrowania i opisywania profilu użytkownika, jego zachowania, lokalizacji,  zainteresowań, profilu odbiorców oraz danych demograficznych) oraz do poprawy jakości i przydatności naszych stron internetowych oraz mediów cyfrowych dla odwiedzających. Będziemy również używać tych informacji w celu personalizacji  i zapamiętywania ich preferencji oraz dostarczania użytkownikom odpowiednio dopasowanych reklam.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie oraz podobnych technik monitorowania aktywności, co zostało szczegółowo omówione w punkcie 5 poniżej „Pliki cookie i inne techniki monitorowania”.

3.  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe użytkowników mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

firmom wchodzącym w skład naszej grupy, zewnętrznym dostawcom usług oraz partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych bądź w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, czy też w odrębnych powiadomieniach przekazywanych użytkownikowi, gdy zbierane są jego dane osobowe. W kategorii tej mogą się znaleźć operatorzy, organizatorzy konkursów lub dostawcy nagród, a także osoby trzecie wykorzystywane przez nas do usprawnienia rozsyłania naszych biuletynów;

każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, sądowi lub innym stronom, jeżeli uznamy, że takie ujawnienie danych osobowych jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub przepisu (ii) do wyegzekwowania, ustanowienia lub ochrony naszych praw lub osób trzecich, lub (iii) w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów użytkownika bądź osób trzecich;

faktycznemu lub potencjalnemu nabywcy (a także jego przedstawicielom i doradcom) w związku z faktycznym lub planowanym zakupem, fuzją czy przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności biznesowej, pod warunkiem poinformowania przez nas nabywcy, iż musi wykorzystywać dane osobowe użytkowników jedynie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności;

innym podmiotom wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika.

4. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna do gromadzenie przez nas i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależna od konkretnych danych osobowych i kontekstu, w którym je zgromadziliśmy.

Z reguły gromadzimy dane osobowe od użytkowników jedynie gdy: (i) przeprowadzamy konkursy i dane potrzebne są do udziału w nich, wydania nagród i odprowadzenia podatków (ii) są nam one potrzebne do realizacji umowy z danym użytkownikiem, (iii) przetwarzanie ich leży w naszym uzasadnionym interesie i nie narusza praw i interesów użytkownika, lub (iv) gdy posiadamy na to zgodę danego użytkownika. W niektórych przypadkach, możemy być zobowiązani przepisami prawa do zebrania danych osobowych użytkowników lub możemy potrzebować tych danych do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.

Jeżeli poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub realizacji umowy z nim, wyraźnie poinformujemy go o tym w stosownym momencie oraz wyjaśnimy, czy udostępnienie jego danych osobowych jest obowiązkowe lub nie (oraz o potencjalnych skutkach niepodania danych personalnych przez użytkownika).

Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika ze względu na nasz uzasadniony interes (lub interes inny podmiotów), interesem tym będzie głównie obsługiwanie naszych stron internetowych oraz mediów cyfrowych oraz kontakt w razie potrzeby z użytkownikiem celem świadczenia mu usług, lub też nasz uzasadniony interes handlowy, np. podczas odpowiadania na zapytania użytkownika, usprawniania naszych stron i mediów cyfrowych, działań marketingowych lub w celu wykrycia oraz zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem. Możemy też mieć inne uzasadnione interesy, w którym to przypadku konieczne poinformujemy użytkowników o tym w odpowiednim czasie.

Jeżeli pojawią się pytania dotyczące podstawy prawnej do gromadzenia i użytkowania danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem znajdującym się na początku niniejszej polityki prywatności.

5. PLIKI COOKIE I INNE TECHNIKI MONITOROWANIA

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie lub niektóre pliki cookie lub informowała go, kiedy strony internetowe zamieszczają lub stosują pliki cookie. Jeżeli użytkownik zablokuje lub odrzuci pliki cookie, może nie mieć dostępu do niektórych elementów lub funkcji strony internetowej. Używamy plików cookie lub innych technik monitorowania (zwanych dalej łącznie „plikami cookie”) do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, m.in. po to by móc wyświetlać reklamy dopasowane do jego zainteresowań. Dodatkowe informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików cookie, powodów dla których je stosujemy oraz tego jak użytkownik może je kontrolować, znajdują się w dokumencie Polityka plików cookie.

6. W JAKI SPOSÓB AETN ZABEZPIECZA MOJE DANE OSOBOWE?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych użytkowników, które zbieramy i przetwarzamy. Środki te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Obejmują one między innymi szyfrowanie danych osobowych i zabezpieczanie ich hasłem.

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze media cyfrowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 16. roku życia (zwanych dalej „nieletnimi”), dlatego nie przewidujemy gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych nieletnich. Ewentualny użytkownik nieletni musi uzyskać zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna zanim udostępni nam swoje dane osobowe.

Jeżeli ustalimy, iż osoba nieletnia przekazała nam swoje dane osobowe bez zgody swojego rodzica lub opiekuna prawnego, dane te usuniemy z naszych systemów.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane osobowe zgromadzone od użytkowników, jeżeli uzasadnia to nasza działalność biznesowa (np. w celu świadczenia usług dla użytkownika lub spełnieniu wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

W przypadku braku ciągłej działalności biznesowej uzasadniającej przetwarzanie danych osobowych użytkownika,  usuniemy dane lub zostaną one zanonimizowane, lub jeśli nie jest to możliwe (np. gdy dane osobowe użytkownika zostały zapisane w archiwum zapasowym) przechowamy dane osobowe użytkownika w bezpieczny sposób i nie będą one przetwarzane aż do momentu, kiedy będą mogły być usunięte.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane oraz przetwarzane w krajach poza jego miejscem zamieszkania. Kraje te mogą mieć inne przepisy dotyczące ochrony danych niż przepisy obowiązujące w kraju użytkownika (w niektórych przypadkach mogą zapewniać mniejszą ochronę).

Zwłaszcza, gdy serwery z naszymi stronami internetowymi znajdują się w Stanach Zjednoczonych, natomiast firmy wchodzące w skład naszej grupy oraz  nasi zewnętrzni usługodawcy oraz partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, iż dane osobowe zbierane od użytkowników mogą być przetwarzane w dowolnym kraju.

Jednakże, podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, iż dane osobowe naszych użytkowników są chronione zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności. Obejmują one wdrożenie porozumienia wewnątrzgrupowego uwzględniającego standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych między firmami wchodzącymi w skład jednej grupy. Zobowiązuje ono wszystkie firmy wchodzące w skład grupy do ochrony danych osobowych przetwarzanych z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych Unii Europejskiej.

Możemy udostępnić treść naszych standardowych klauzuli umownych na żądanie. Podobne stosowne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a szczegółowe informacje na ten temat są również dostępne do wglądu.

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. sprzeciwu,
  7. niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Użytkownik w  każdej chwili może uzyskać dostęp, zmienić, zaktualizować lub poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem wymienionym na początku tego dokumentu.

Dodatkowo, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić o ograniczenie ich przetwarzania lub zgłosić wniosek o ich przeniesienie. Skorzystanie z tego prawa również wymaga skontaktowania się z nami w sposób określony na początku niniejszego dokumentu.

W dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych. W tym celu należy kliknąć na link „Zrezygnuj” w odebranym mailu. W celu rezygnacji z innych form marketingu (tj. marketing pocztowy lub telemarketing) należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym znajdującym się na początku tego dokumentu.

Jeżeli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, może on wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność dotychczasowego procesu przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem, ani na proces przetwarzania danych wykonywany zgodnie z przepisami prawa innymi niż udzielona zgoda użytkownika.

Jeżeli w ciągu 30 dni nie odpowiemy na reklamację użytkownika dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych lub nie będzie on zadowolony z naszej odpowiedzi, użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące takiej skargi są dostępne pod poniższym linkiem:

https:\/\/crimeinvestigation.pl//crimeinvestigation.pl//uodo.gov.pl/pl/83/155

11. STRONY INTERNETOWE INNYCH PODMIOTÓW

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron innych podmiotów, wtyczki oraz aplikacje. Klikając na te odnośniki lub umożliwiając te połączenia może umożliwić podmiotom zewnętrznym pobieranie i udostępnianie danych użytkownika. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi innych podmiotów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Kiedy użytkownik opuszcza naszą stronę, zachęcamy go do przeczytania polityki prywatności każdej z odwiedzanych stron.

12. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA O INFORMOWANIU NAS O ZMIANACH

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności w odpowiedzi na potrzeby prawne, techniczne lub ekonomiczne. Podejmiemy wówczas odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika, zgodnie z rangą wprowadzanych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, poprosimy go także o zaakceptowanie wszelkich istotnych zmian dotyczących polityki prywatności.

Datę ostatniej aktualizacji polityki prywatności podano na samym początku niniejszego tekstu.