Video

https:\/\/crimeinvestigation.pl//crimeinvestigation.pl//youtu.be/ZyAbGGcYucw
#HERSTORY2023 – POZNAJ JEJ HISTORIĘ!
https:\/\/crimeinvestigation.pl//crimeinvestigation.pl//www.youtube.com/watch?v=h4dPkFdSZAw
„Jak artystki odpowiadały na pytanie, jak godzą tworzenie sztuki z wychowaniem dzieci?” – odpowiada Anna Szynkarczuk, reprezentantka partnera projektu HERSTORY – DESA Unicum.